Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Anmäl till dig Webinarium

Välkommen den 22/5 kl 18.00, här kommer vi informera om Type1Water samt svara på dina frågor.

Till anmälan

Välkomna till årets Bolagsstämma!

OBSVi ber om ursäkt! Det har blivit fel datum i post utskicket gällande datum för Bolagsstämman. Datum för Bolagstämman är den 29 maj och inget annat.

Aktieägarna i Type1water AB (Publ.), 559269-1009, kallas till ordinarie årsstämma som äger rum den 29 maj, 2023, kl. 18.00. Lokal: Posthuset, Stockholm (närmare information vid anmälan). Anmälan sker på vår hemsida www.type1water.com eller per mejl info@type1water.com senast den 22 maj, 2023, kl 16.00

Ange namn, person-/eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid), samt registrerat innehav.

I de fall ett ombud ska delta i stämman ska behörighetshandlingar skickas in till i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast 19 maj, 2023.

Handlingar rörande stämman kan rekvireras från bolaget från och med den 8 maj, 2023.

Länkar

Förslag till dagordning
Årsredovisning 2022
Verksamhetsberättelse 2022
Revisionsberättelse 2022
Ledningens Uttalande


Anmäl Er här