Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Köpa och sälja aktier

Här kan du köpa och sälja aktier i Type1Water, både vid nyemissioner eller om du som aktieägare vill strukturera om i din aktieportfölj. Type1Water är i dagsläget onoterat, vilket innebär att du har möjlighet att tidigt investera i en lösning som kommer vara ett överlägset alternativ till befintliga utrustningar i ett standardlaboratorium idag. Type1Water inriktar sig till laboratorier som finns inom halvledarindustrin, laboratorier inom forskning och generell industri. Till högskolor och universitet. 

Vilka är Type1Water?

Type1Water är en spin-off från Xzero AB. Nanocap – produkten skapad för att nyttja Xzero-teknologins fulla kapacitet, är en unik produkt inom både nanoteknik- och biotekniksektorerna inom laboratorium.

Type1Water har tagit fram ett helt nytt koncept för skapande av ultrarent vatten för labbmiljöer. Konceptet är baserat på Xzeros  (www.xzero.se) beprövade teknik för halvledarindustrin där de absolut högsta kraven på renhet finns. Vårt koncept går ut på att använda befintlig teknik samt den av stora erfarenhet som återfinns hos Xzero till att skapa en skräddarsydd produkt för användning i laboratorium. Produkten, som kallas Nanocap, kommer skapa ett renare vatten till ett lägre pris, och utvecklas tillsammans med Intel och andra intressenter. Dessa affärspartner kommer nu utvärdera de första prototyperna. Varianter av konceptet och en uppföljare till Nanocap avsedd för medicinsk forskning och framställning av nanomediciner diskuteras redan med intressenter från sjukhus och industri.

För två år sedan frågade en av Xzero´s kunder om vi skulle kunna bygga en liten labbmodul liknande den som redan finns på Xzeros laboratorium i Bromma, på KTH och på några andra forskningsinstitut i världen. Tanken var att kunden skulle få möjlighet att utveckla kringutrustning, mätmetoder etc som sedan kunde kommersialiseras i samarbete med Xzero.

Xzero accepterade kundens begäran och bestämde sig för att först bygga en kopia av den befintliga och välfungerande labbutrustningen som hade sålts till olika internationella forskningsinstitut. Men efter en marknadsstudie beslutade Xzero att utveckla en helt kommersiell labbenhet som kunde säljas över hela branschen och inte bara till ett fåtal specifika kunder.

Det visade sig att de flesta industriföretag och forskningsinstitutioner har flera laboratorier och att de flesta av dessa behöver rent vatten. Baserat på konceptet bättre kvalitet till ett lägre pris såg vi en stor marknad framför oss. Type1Water bildades.

Framtidsutsikter för Type1Water

Type1Water har goda framtidsutsikter. Vi ser att även här som i halvledarindustrin kommer kravet på renare vatten att spela stor roll. Vid tillverkning av vaccin vid kalibrering av mer och mer avancerade mätutrustningar mm. Nanocap gör idag det renaste labbvattnet och är konkurrenskraftig på marknaden. Den är enkel att installera, robust och kräver inte lika mycket underhåll som dagens vattenreningssystem.

Onoterade aktier

Eftersom aktien inte är noterad finns inget listpris. Type1Water har ingen information om priser eller aktiekurs eftersom alla affärer görs upp privat mellan köpare och säljare. Som ett riktmärke anger vi därför priset på aktien vid senaste nyemissionen. För Type1Water del var den senaste nyemissionen 2022 och då var priset 16 SEK per aktie. 

Hur fungerar det?

Type1Water deltar inte i transaktionen mellan säljare och köpare. Eftersom Type1Water inte har tillstånd hos finansinspektionen att agera mäklare eller börs får vi inte vara mellanhand i affären. Det är alltså ni som köpare och säljare som själva är ansvariga för att affären genomförs på ett bra sätt och att försäljningen sker till en aktiekurs som båda är nöjda med. Ta därför gärna hjälp av din bank eller mäklare för att genomföra affären så smidigt som möjligt. För att underlätta försäljningen har vi tagit fram en mall på avräkningsnota. Denna avräkningsnota är både ett skriftligt avtal enligt köplagen och ett giltigt underlag till deklaration, bouppteckning etc.

Jag vill…

Köpa

Sälja

Det första du gör är att ta kontakt med en säljare och gör upp om priset samt antal aktier som ska säljas. Säljaren skriver en avräkningsnota och köparen betalar för aktierna. Ta kontakt med din bank eller mäklare, de hjälper dig med överföring av aktierna från säljarens bank eller mäklare till köparens. Säljarens bank eller mäklare registrerar bytet av aktieägare hos Euroclear där företagets aktiebok ändras.

Säljare

Helena Gulliksson helena.gullik@gmail.com
Epost kopierad
Ulf Rosenlund ulf.rosenlund@telia.com
Epost kopierad
Conny Strandberg connystrandberg.cs@gmail.com
Epost kopierad
Birgitta Hägersjö birgitta.hagesjo@live.e
Epost kopierad
Harvinder Ghatta harvinder.ghatta@outlook.com
Epost kopierad
Ann-Britt Eriksson annbritt@bahnhof.se
Epost kopierad
Beerend Beetsma beerend.beetsma@hotmail.com
Epost kopierad
agneta Kronby Landin agneta.k.landin@icloud.com
Epost kopierad
K-A Henriks henrikskarlaxel@gmail.com
Epost kopierad
Dorotea dorotea.tutnjevic@gmail.com
Epost kopierad
Karl Gracián karl@graciancollection.com
Epost kopierad
Jonas Missaoui jonas.missaoui@gmail.com
Epost kopierad
Hans Nilsson hans@batviken.se
Epost kopierad
Hans Nilsson hans.nilsson@batviken.se
Epost kopierad
Egon Renulf egon.renulf@gmail.com
Epost kopierad
Gösta Jansson gostaellos@hotmail.se
Epost kopierad
Jeanette j.mudifaj@hotmail.com
Epost kopierad
Mats Andersson mats.e.andersson@bahnhof.se
Epost kopierad
Fredrik Westerqvist fredrik@westerqvist.se
Epost kopierad
Ulf Wernquist ulf.wernquist@gmail.com
Epost kopierad
Marcus Antonsson marcus@aem.nu
Epost kopierad
Jonas Berg jonas295600@hotmail.com
Epost kopierad
Lars Landemar lars.landemar@hotmail.com
Epost kopierad
Thomas Göransson Goransson.Thomas@gmail.com
Epost kopierad
Steffen Rosén steffen.rosen@rossix.com
Epost kopierad
Jan Lord delfs.lord@telia.com
Epost kopierad
Christer Hedin christer.h@kramnet.se
Epost kopierad
Hans-Jürgen Hinrichsen hj@hinrichsen.se
Epost kopierad
Alexander Herlin alexander.herlin1@gmail.com
Epost kopierad
Lars Olof Almquist loa@almquist.se
Epost kopierad
Reiner Gusafsson reiner.gustafsson@telia.com
Epost kopierad
Hans Hernborn hans.hernborn@gmail.com
Epost kopierad
Bengt Eriksson balders31@yahoo.se
Epost kopierad
Johan hegestrand johan_hegestrand@hotmail.com
Epost kopierad

Det första Du gör är att skriva in Dina kontaktuppgifter, namn och mejladress, i formuläret nedan. När en köpare hör av sig gör ni upp om priset samt antal aktier som ska överlåtas. Säljaren skickar en avräkningsnota till köparen. En mall för avräkningsnota finnes här.

När köparen har betalt för aktierna tar säljaren kontakt med sin bank eller mäklare, som genomför överföringen av aktierna från säljaren till köparen. Säljarens bank eller mäklare registrerar bytet av aktieägare hos Euroclear där företagets aktiebok ändras.

När Du som säljare väljer att skriva in Dina uppgifter i nedan formulär ger Du Ditt godkännande att publicera Ditt namn och Din mejladress på CWT:s anslagstavla för aktieförsäljning.

Om Du inte har fått Dina aktier sålda inom fjorton dagar måste Du förnya Ditt säljerbjudande.