Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Regarding purchase of shares in Type1water

Unfortunately, it has come to our attention that hundreds of notification forms for the purchase of shares in Type1water have gone missing. This mainly applies to notofocation forms sent to us by post. We will try to find out why this has happened, to see if there is something wrong in handling, or if we can otherwise learn from the incident. But we want to be clear already now that even though the campaign is closed, we will send out invoices for all the notification forms that reach us. The terms offered are exactly the same terms offered in the campaign, even though the campaign is officially closed.

We regret what has occurred and are now acting as quickly as possible to provide interested buyers with shares.

If you have questions and want to get in touch with us, you can reach us at info@type1water.com or info@xzero.se.

Erbjudande tom 30 juni, 2023

Inbjudan till evenemang och teckning av aktier i CWT aktier. 

Läs mer här

Nanocap skickad till imec Leuven, Belgien

I dagarna har en Nanocap skickats till imec i Leuven. 

Imec Interuniversity Microelectronics Centre (imec) är en internationell forsknings- och utvecklingsorganisation, verksam inom nanoelektronik och digital teknik, med huvudkontor i Belgien. Imec sysselsätter cirka 4 000 forskare från mer än 90 länder; det har många anläggningar dedikerade till forskning och utveckling runt om i världen.

Imec är välkänt för sin expertis inom miniatyrisering och tillämpbarheten av nanoteknik i nya industrier. Alla de stora halvledartillverkarna arbetar med imec vilka anses vara världsledande inom nanoelektronikforskning. https://en.wikipedia.org/wiki/IMEC

”Vi har haft en lång relation med imec och man har hela tiden visat intresse för det vatten vi kan producera. Forskning inom nanoelektronik och givetvis framtagning av de minsta kretsarna kräver ett absolut rent vatten, så intresset är lätt att förstå men ibland kan det dock ta lång tid ändå”, säger Andreas Törnblom VD för Type1water. Hos imec skall man testa Nanocaps förmåga att rena vatten från ett antal kända kemikalier som ställer till problem för tillverkarna, men man kommer också att analysera Nanocaps förmåga att rena från nanopartiklar. 

Ketchupeffekten

Med introduktionen av vår nya Whitepaper kring mättekniker och vad partiklar kan ställa till med ser vi ett ökat intresse för att prova våra Nanocaps. I nuläget har vi två väntande lab, ett i Tykland och ett i USA. 

Mer om detta längre fram.