Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Resultatet av Sommarens marknadsanalys tillsammans med en av tillverkarnas marknadsavdelning pekar på några intressanta aspekter

Det råder en stark uppfattning framför allt inom Bio-Tech och Life science att lab-vatten från de stora tillverkarna är tillräckligt rent för att utföra vardagliga medicinska tester såsom exempelvis DNA analys. Kunskapen om rent vatten är mycket begränsat. Även en mycket frekvent användare av lab-vatten vet generellt inte vilka aspekter på vattnets renhet som spelar roll. Vi har tidigare beskrivit standardtekniker för vattenrening inom Life science där man inte tar bort exempelvis virus, utan använder UV-ljus för att slå ett virus i delar. Viruset blir neutraliserat, men delarna försvinner inte. Man mäter mängden av bl.a. sönderslagna virus i enheten TOC, Total Organic Carbon. Detta mått får inte överstiga vissa nivåer för att vattnet skall anses säkert att injiceras i den mänskliga kroppen. Andra föroreningar såsom exempelvis joner (vilka är lätta att ta bort och billiga att mäta) har en mycket liten inverkan vid exempelvis DNA analys – men här är gränsvärdena mycket lågt satta.

Slutsatsen är att standarder och rekommenderade nivåer för rent vatten inom Life science lab är starkt påverkad av vad man med tillgänglig teknologi kan mäta och rena ifrån. Konstigt tycker vi.

Vore det exempelvis inte bättre att helt ta bort virus från vattnet?

Lite beroende av vilken förorening man väljer att titta på är vatten från Nanocap 500-1000 gånger renare. Men vanan är så stor i branschen, och leverantörerna är så starka i sin marknadsföring att det är svårt att komma in och göra sig hörd för den stora massan.

Det finns dock de som förstår vad vi pratar om. Är man mycket intresserad av rent vatten och utför tester där man just mäter olika vattens renhet, behöver man en ”noll-nivå”. Dessa mätinstrument finner man inom olika branscher och de utför tester med metoder kallade Dynamic Light Scattering (DLS) eller Nanoparticle Tracking Analyses, NTA.

Mätinstrumentets precision är mycket beroende av noll-referensen, med logiken; Vet man vilka resultat instrumentet visar med ett helt rent vatten, utan några som helst partiklar, kan man enkelt se skillnaden mot det man vill mäta.

(Här i ligger ju också ett vanligt problem vi brottas med: Hur mäter man vatten som är renare än allt man kan jämföra med? Lite som att hur mäter man en linjal? – Med en bättre linjal. Men hur mäter man den bästa linjalen?)

Oavsett. Med ett uppenbart behov av obestridbara fakta och anlitade vi Dr Imtisal-E-Noor som är mycket kunnig inom vatten och vilka tekniker som idag används för att studera renhet. Tillsammans med henne har vi tagit fram ett Whitepaper, alltså ett underlag som för argumentationen och som tydligt visar exempel där Nanocaps Vatten är överlägset de stora tillverkarnas vatten. En reklambroschyr för forskare om man så vill.

Materialet är färdigt såtillvida att endast själva testen återstår. Vattenprover är skickade till två av de bästa labben i Europa för analys och bekräftelse.

Då rapporten är färdig kommer vi att lägga ut den här på vår hemsida.