Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Till alla Er som tecknat aktier i Type1Water´s emission 3 april-17 april. Utplacering av aktierna kommer att bli försenad pga sen postgång och därav sena inbetalningar. Vi inväntar nu bankintyg och så snart vi fått detta skickar vi ärendet till Bolagsverket. Beräknad utplacering 2:a veckan i juni.

Utplacering av aktier pågår nu.

Type1Water nyemission

Jag vill teckna aktier enligt villkoren i Type1Waters erbjudande och betalar 21 SEK per aktie enligt instruktion på avräkningsnota (faktura) som jag erhåller via mejl.
(Avräkningsnotan genereras automatiskt och kommer direkt efter anmälan. Obs! Kolla skräpposten om du inte ser den i inkorgen.)

Lägsta antal är 300 aktier motsvarande 6 300 kronor, därefter i poster om 100 aktier motsvarande 2 100 kronor.

Betala inte förrän du har fått en faktura/avräkningsnota!

MemorandumAnmälningsblankett för utskrift