Buy a sample of the possibly purest water in the world!

imec

Vår prototyp Nanocap har nu provkörts på imec. Med ett inflöde av imecs renaste vatten ger Nanocap renare vatten. Detta har överraskat experterna på imec och de genomför därför en långtidtest av utrustningen för att bekräfta produktens hållbarhet. Om denna test är framgångsrik kommer imec att informera sina partners vilket blir inledningen på marknadslanseringen av Nanocap.

www.imec-int.com/en

https://www.imec-int.com/en/articles/why-our-chip-strategy-will-determine-our-future