Buy a sample of the possibly purest water in the world!

News

Product Optimization at Bosch DE

From mid October to the end of November, Bosch in Stuttgart helped us with design optimization (DFMA). A team of engineers with different areas of expertise dismantled and documented a Nanocap, and did testing based on the company’s knowledge. They suggested a number of improvements regarding the product itself and the production. Their work gave very good results. By some 50 small adjustments in construction and internal design, the assembly time has been cut by more than 50%. Also, making smart choices when it comes to components, and finding a serial manufacturer that has the right purchase channels will help cut the cost of manufacturing by some 50% as well.

-“We are really happy with the service performed by Bosch. We have learnt a lot, and we have ensured that the design is robust enough to ensure that the Nanocap can be manufactured to very high quality”, says Andreas Tornblom CEO of Type1water.

Based on the work by Bosch we are currently searching for the right partner to manufacture the Nanocap. We started broad and have now shortlisted a handful potential partners for the task. We are comparing the partners on many different parameters such as production capacity, quality, distribution network, current framework agreements with suppliers and similar.

Cleaning duty

Keeping the Nanocap’s clean when sending it to different places for testing has proven to be quite challenging. We have strict requirements on what a user can do with the Nanocap and especially what the feedwater can contain. As it is built to polish already ultrapure water or create very pure water from drinking water, the Nanocap is built to work with a broad range of water qualities. Still, we need to ensure that it is absolutely pure inside before sending it off again. On its return, the Nanocap will be installed in our lab in Bromma where it’ll be thoroughly rinsed with water from another machine. The rinsing will run for days so that bacteria and as many particles as possible are flushed out before sending it to a new place for testing. Currently the “Bosch” machine will undergo cleaning over Christmas in order to be sent to Brussels in the beginning of next year.

Viktig information till aktieägare i HVR och Xzero angående ”gratis” aktierna i Type1 och CWT

Vi har nu efter sommaren fått en gedigen fellista från vårt emissionsinstitut på aktier som inte går att placera ut pga felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

Vi har under sommaren försökt att korrigera allt eftersom vi fått in uppgifterna. Detta är dock inte hållbart då vare sig Bank eller vårt emissionsinstitut vill ha uppgifter styckevis.

Vi kommer nu att skicka ut ett brev till alla er som ännu inte fått era aktier utplacerade. Viktigt att ni följer instruktionerna noga och skickar in det till oss. Vi kommer att samla in alla uppgifter och först när större delen av er inkommit med uppgifterna kan vi skicka listan till vårt emissionsinstitut för utplacering.

Håll utkik efter brevet denna och nästa vecka, lämna korrekt uppgifter och skicka in så snabbt som möjligt!

PS. får du inget brev och har inte fått in aktierna på kontot mejla oss på info@xzero.se.

Progress and not during summer

After successfully completing the long-term testing at our lab in Bromma, Stockholm, one of the Nanocaps were packed down and prepared for shipping to the US. During early spring the Nancoap documentation were finished to a level so that it could be incorporated in the legal documents that has been set up to support the usage of the Nanocap in the US.

“But I believe we underestimated the legal work involved in sending the Nanocap overseas, why it has taken longer than expected to sort it out” says Andreas. “This work has been going on all summer. We have good legal representation in the US so we will get there sooner rather than later I hope. Obviously we want to be 100% sure on what we are doing and who owns what, and who has the right to information, results, technology etc. One also has to specify everything that can go wrong and what will happen if it does, so it is a lot of work.”

More progress has been accomplished in the manufacturing field. Any day now we go into collaboration with a German high quality technology provider to optimize the Nanocap as a product.

“The purpose of the prototypes was to prove that our technology can be packaged into a desktop instrument that works and looks good, is user friendly and can produce the quality that we are known for. That is now accomplished.” Now it is time for professionals in serial manufacturing to optimize the product to cut cost, maximize robustness, and make sure that it is simple to manufacture. This is called DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) in product development language.

The word is spreading

Even without marketing we are receiving interest in the Nanocap from different parts of the world. We have received a handful of emails from businesses in both Asia and from the US asking about price, delivery time and other details. “This is very encouraging and indicates that there is a need in the market for the Nanocap”, says Andreas.

Uppdatering gällande utplacering av “gratis” aktier

Bästa aktieägare,

Vi vet att det tagit väldigt lång tid av utplaceringen av ”gratis” aktierna i erbjudandet för CWT och Type1Water. Vårt emissionsinstitut har nu inkommit med en lista till oss med de aktier som de inte kunde placera ut pga felaktiga eller saknade uppgifter. Den är omfattande så förstår att många av er ännu inte fått. Vi kommer att gå igenom denna och sända ut mejl till de som finns på listan om ev. kompletteringar. Alla som tecknat sig för dessa kommer att få aktierna om dock det tar ytterligare tid med att få in uppgifterna. Ni som ännu inte mottagit era så kallade gratisaktier ska mejla namn, personnummer, konto samt bank/förvaltare till uppgift@hvr.se. Kom ihåg att ISK samt Kapitalförsäkring tyvärr inte fungerar.

Med vänlig hälsning,

Miriam Åslin

Senaste uppdateringen gällande utplacering av “gratis” aktier

Nu har både CWT och Typw1 registrerats av Bolagsverket. Type1 har börjat placera ut och CWT startar nästa vecka. Alla som angett korrekta uppgifter kan räkna med att se aktierna nästa vecka (type1) och nästkommande (CWT). De som vet med sig inte inkommit med korrekta uppgifter eller felaktigt konto så som ISK eller kapitalförsäkringar, ber vi på nytt att skicka ett mejl till oss med alla uppgifter. Dvs..  Namn, personnummer, kontonummer (Ej ISK eller kapitalförsäkringar) och förvaltare (bank). Vi vill också nämna att villkoret till rätten att teckna dessa aktier var upp till  motsvarande innehav i Xzero och HVR  (inte över och inte heller om man inte är aktieägare).

Aktier kommer inte kunna placeras ut till de som det finns oklarheter kring. Vi har försökt att komplettera det vi kunnat från vår sida, men vissa finns det fortfarande oklarheter kring och vet du med dig att du glömt att ange ditt namn, personnummer eller konto (eller råkat ange ISK eller Kapitalförsäkring), mejla oss gärna dina uppgifter igen.

Vi tackar för ert tålamod med detta stora projekt och ber återigen om ursäkt för den tid det tagit.

Utfall av Nyemission i Type1 Water AB (publ)

Type1 Water AB (publ) (”Type1” eller ”Bolagets”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige, (”Erbjudandet”), har avslutats.   

Erbjudandet i korthet samt utfall

  • Efter erbjudandet ökar antalet B-aktier i Bolaget med maximalt 933 851 aktier från 10 226 691 till 11 160 542 aktier, betydande att det i emissionen tecknades aktier för motsvarande 14 941 616 SEK.
  • Priset i Erbjudandet var 16 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Type1 om cirka 178,56 MSEK efter Erbjudandet, förutsatt att samtliga tecknade aktier betalas.
  • Samtliga cirka 740 intressenter som tecknat Erbjudandet har tilldelats de antal aktier de önskat i Erbjudandet.  

Avräkningsnota med betalningsinstruktioner har sänts ut av Bolagets emissionsinstitut Mangold Fondkommission AB, till de som tecknat och tilldelats aktier. Så snart inbetalning för tecknade aktier inkommit, registreras emissionen hos Bolagsverket varefter de nya aktierna begärs ut från Euroclear för att därefter bokas ut på angivet VP-konto eller depå. Leverans av tecknade och betalade aktier beräknas ske i juni månad 2021, vilket också framgår i fullständigt Informationsmemorandum och i Sammanfattningen av Erbjudandet.

Andreas Törnblom, VD Type1 kommenterar:

Vi är mycket stolta över det intresse som investerare visat för Type1 och vårt koncept och samtidigt väldigt ödmjuka inför det förtroende vi fått. Med en gedigen bakgrund inom forskning och tillsammans med ett flertal etablerade affärspartners har vi skapat goda möjligheter för en framgångsrik lansering av vårt koncept, vilket startar med vår produkt Nanocap. Jag ser mycket fram emot den fortsatta utvecklingen av vårt koncept och lanseringen av våra produkter, säger Andreas Törnblom, VD för Type1.  

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Törnblom, VD Type1 Water AB (publ)
Tel: 08-660 39 64
E-post: info@type1water.com

Om Type1water:

Type1 har tagit fram ett helt nytt koncept för skapande av ultrarent vatten för labbmiljö. Konceptet är baserat på Xzero´s beprövade teknik för halvledarindustrin där de absolut högsta kraven på renhet finns. Vårt koncept går ut på att använda befintlig teknik samt den av stora erfarenhet som återfinns hos Xzero till att skapa en skräddarsydd produkt för användning i laboratorium. Produkten, som kallas Nanocap, kommer skapa ett renare vatten till ett lägre pris, och utvecklas tillsammans med Intel och andra intressenter. Dessa affärspartner kommer nu utvärdera de första prototyperna. Varianter av konceptet och en uppföljare till Nanocap avsedd för medicinsk forskning och framställning av nanomediciner diskuteras redan med intressenter från sjukhus och industri.

Uppdatering I gällande utplacering av “gratis” aktier

Vi ber åter om ursäkt för dröjsmålet gällande utplacering av ”gratis” aktier. Vi har haft problem med sammanställning av betalningar pga av många felinsättningar och saknade uppgifter. Nu påbörjas dock utplaceringen av aktierna i Type1Water. Ärendet för CWT ligger nu hos Bolagsverket i väntan på registrering, så fort vi får godkänt placeras aktierna ut.

Gällande emissionen i CWT så pågår utplacering nu.

Angående CWTs nyemission:

Om du vet med dig att du angett ett ISK-konto och väntar på utplacering, vänligen vänd dig till Mangold för att ange nytt konto. Detta eftersom ISK inte tar onoterade aktier. 

3rd party water quality check

Samples drawn from long term testing of the Nanocap has been confirmed to be 1000 times better than the competition.

It is true, however, the quality of the analyses can be discussed. At the moment, only off-line analyses are easily available to us. Off-line analyses means bottling water at the source and sending it off to 3rd party for analyses. This method has the obvious drawback that any organic pollutant can grow uncontrollably before the time of measuring. (The standard for Ultrapure water states that water should be measured “on-line“, meaning measuring water at the source inside the process machinery.)

Still, the Nanocap water measured 1,35 µg/ litre after shipping to the US. The most stringent level for the semiconductor industry called “type1water” (where we got our name) specifies not more than 1,0 µg/l (on-line)! So we are almost reaching on-line levels with water stored in glass containers for weeks! – “That is remarkable!” – says Andreas Tornblom, CEO

Typical numbers for offline measurements by our competitors are around 1000 times higher – around 1mg/l.

Erbjudande om “gratis” aktier

Du som är aktieägare i Xzero har per post fått 2 brev. Ett erbjudande gäller ”gratis” aktier för bolaget CWT och det andra för bolaget Type1water. Här erbjuder vi de som är aktieägare i Xzero att teckna motsvarande innehav av aktier som de har i Xzero i de båda del bolagen. En aktie i Xzero ger rätt till en ny aktie i CWT + en ny aktie i Type1Water.

Summan för hur många aktier man har och rätt att teckna finns i rutan i brevet. Här anges även den summa som ska betalas in för att erhålla aktierna.

Observera att breven är för de två olika bolagen och att det är olika summor som skall betalas in samt olika bg nr.

Följ instruktionerna på vardera brev. OBS. Det är viktigt att det görs en betalning per aktie och att information skrivs in vem som betalat (dvs. namn och personnummer) och vart aktierna skall skickas. Det går inte att lägga in i ISK-depå så ange VP-kontonummer för vanlig aktiedepå.

Long-term testing resumed

Long term testing has proved that we can reach the anticipated performance. Smaller re-design of the clean chamber outlet has contributed to a simpler layout and a more stable quality of the produced water. As the core module is producing 100% pure water, great effort is taken to distribute the water from inside the Nanocap and out to the user without polluting it. This is harder than it seems. Any interference with the water, such as measuring its temperature or pumping it might cause particles to be released from pipe walls or from any of the components present. Even exposing the water to air will instantly cause carbon dioxide to dissolve and cause Ions in the water. Early measurement of the quality of the water produced, indicates that we are in the same region as our reference installations.

Rocky startup of long-term testing

With most of the subsystems in place and tested, long-term testing was supposed to take place during Christmas/ Newyears 2020/2021. The test was started and the Nanocap is producing water of expected quality, slowly approaching the target quality. However, it turns out that performing a long-term test according to the set specification was a very labor intensive task. Small adjustments to enable automated testing will be performed in the first weeks of 2021

First prototypes earmarked by market

Market interest is high. We have long standing relationship with key people, companies and organisations on the market. With a few of them we have performed tests whit dedicated purpose built equipment, but this time we are creating a small “standard” unit for interested parties to test themselves. The unit, or Nanocap, will harness the full power and simplicity of our technology and will enable companies to try themselves at their own premises. “There is no better marketing than letting them use the Nanocap and compare the result with what they are using today.” says Andreas, the CEO of Type1water. “It is better to let the technology speak for itself, rater than we telling them how good it is…”

The prototypes will be shipped out as soon as they are ready. There is a list of companies wanting to use them so they will need to stand in line. Feedback will be collected so that all the user experience will be incorporated in the coming generation. Serial production based on feedback from the market will start during 2021. We are communicating to companies testing the prototypes that the Nanocap will be commercially available during 2021.

First prototypes of the desktop-unit

Development of the three first prototypes is going well. We will start testing components and subsystems as soon as they can be delivered to to the Xzero lab. When all the subsystems has been tested and possibly adjusted, long term testing will follow. “We have complete knowledge and experience of our own technology, but dressing it up as commercial product by adding new components, parts and software, one have to be very careful not to introduce too many problems” says Alexander, Production Manager at Xzero. “If eveything works well, we will be able to finish the sub-system testing and start long term testing by Christmas.”

Development of desktop-unit

In order to demonstrate the power and simplicity of the Xzero technology, a decision has been taken to develop a desktop unit using only one (1) Xzero cassette. The unit will produce 1 litre of nanoparticle free water per hour and will be primarily destined for labs in the semiconductor industry. The unit will be ready for long term testing by our partners in the end of 2020 and commercially available during 2021. The unit will harness the full benefit of the Xzero module, and through it small format serve as a possibility for potential customers to “touch and feel” before investing in the process industry version of the Xzero technology.

Xzero now has three regular customers for Type1Water

Xzero now has three regular customers for Type1Water. It’s been word of mouth. We are updating the manufacturing facility and will start regular marketing of Type1water in September 2017.

New site for the sale of the reference water

Handling of nanoparticles is becoming increasingly important in the advanced nanoelectronics industry. Xzero has developed equipment that is especially efficient in separating nanoparticles.

We have therefore begun selling Ultrapure Water in bottles for reference use. Our first customer is Manta Instruments in San Diego, California. Manta develops new technology for measuring nanoparticles and has assessed Xzeros water as the best on the market

Xzero has launched this special domain (Type1water.com) for the sale of small quantities of reference water.