Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Webbinarium 30 maj 2022

Den 30 maj håller vi ett webbinarie i samband med bolagsstämman. För att ansluta till webbinariet, vänligen klicka på länken nedan (den lila texten här nedan).

ANSLUT TILL WEEBINARIET

Kallelse till ordinarie årsstämma 2022

Aktieägarna i Type1water AB 559269-1009, kallas till ordinarie årsstämma måndagen den 30 maj, 2022 kl. 18.00. Lokal: anges till dem som anmält sig.

Aktieägare som vill delta i årsstämma, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 maj, anmälan görs via mejl info@type1water.se eller via formuläret, som finnes här https://type1water.com/meetings/, senast den 23 maj kl 16.00. Antalet platser är begränsade.

Aktieägare med förvaltarregistrera aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB senat den 19 maj, 2022.

Du vet väl om att det finns möjlighet till investeraravdrag?

Du som investerat i Type1Waters nyemission som skedde i samarbete med Mangold Fondkommission under 2021 har möjlighet till avdrag på upp till hälften av din betalning för andelarna. Detta kräver att du ansöker om investeraravdrag.

I samband med din självdeklaration yrkar du på ”investeringsavdrag” på blankett K11, ruta A.

Några verifikat behöver inte skickas in.

Verifikat skall på begäran kunna uppvisas.

Här är länk till Skatteverkets hemsida för dig som vill läsa mer kring investeraravdrag:

Investeraravdrag | Skatteverket

Med vänlig hälsning

Type1Water

Viktig information till aktieägare i HVR och Xzero angående ”gratis” aktierna i Type1 och CWT

Vi har nu efter sommaren fått en gedigen fellista från vårt emissionsinstitut på aktier som inte går att placera ut pga felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

Vi har under sommaren försökt att korrigera allt eftersom vi fått in uppgifterna. Detta är dock inte hållbart då vare sig Bank eller vårt emissionsinstitut vill ha uppgifter styckevis.

Vi kommer nu att skicka ut ett brev till alla er som ännu inte fått era aktier utplacerade. Viktigt att ni följer instruktionerna noga och skickar in det till oss. Vi kommer att samla in alla uppgifter och först när större delen av er inkommit med uppgifterna kan vi skicka listan till vårt emissionsinstitut för utplacering.

Håll utkik efter brevet denna och nästa vecka, lämna korrekt uppgifter och skicka in så snabbt som möjligt!

PS. får du inget brev och har inte fått in aktierna på kontot mejla oss på info@xzero.se.

Uppdatering gällande utplacering av “gratis” aktier

Bästa aktieägare,

Vi vet att det tagit väldigt lång tid av utplaceringen av ”gratis” aktierna i erbjudandet för CWT och Type1Water. Vårt emissionsinstitut har nu inkommit med en lista till oss med de aktier som de inte kunde placera ut pga felaktiga eller saknade uppgifter. Den är omfattande så förstår att många av er ännu inte fått. Vi kommer att gå igenom denna och sända ut mejl till de som finns på listan om ev. kompletteringar. Alla som tecknat sig för dessa kommer att få aktierna om dock det tar ytterligare tid med att få in uppgifterna. Ni som ännu inte mottagit era så kallade gratisaktier ska mejla namn, personnummer, konto samt bank/förvaltare till uppgift@hvr.se. Kom ihåg att ISK samt Kapitalförsäkring tyvärr inte fungerar.

Med vänlig hälsning,

Miriam Åslin

Senaste uppdateringen gällande utplacering av “gratis” aktier

Nu har både CWT och Typw1 registrerats av Bolagsverket. Type1 har börjat placera ut och CWT startar nästa vecka. Alla som angett korrekta uppgifter kan räkna med att se aktierna nästa vecka (type1) och nästkommande (CWT). De som vet med sig inte inkommit med korrekta uppgifter eller felaktigt konto så som ISK eller kapitalförsäkringar, ber vi på nytt att skicka ett mejl till oss med alla uppgifter. Dvs..  Namn, personnummer, kontonummer (Ej ISK eller kapitalförsäkringar) och förvaltare (bank). Vi vill också nämna att villkoret till rätten att teckna dessa aktier var upp till  motsvarande innehav i Xzero och HVR  (inte över och inte heller om man inte är aktieägare).

Aktier kommer inte kunna placeras ut till de som det finns oklarheter kring. Vi har försökt att komplettera det vi kunnat från vår sida, men vissa finns det fortfarande oklarheter kring och vet du med dig att du glömt att ange ditt namn, personnummer eller konto (eller råkat ange ISK eller Kapitalförsäkring), mejla oss gärna dina uppgifter igen.

Vi tackar för ert tålamod med detta stora projekt och ber återigen om ursäkt för den tid det tagit.

Utfall av Nyemission i Type1 Water AB (publ)

Type1 Water AB (publ) (”Type1” eller ”Bolagets”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige, (”Erbjudandet”), har avslutats.   

Erbjudandet i korthet samt utfall

  • Efter erbjudandet ökar antalet B-aktier i Bolaget med maximalt 933 851 aktier från 10 226 691 till 11 160 542 aktier, betydande att det i emissionen tecknades aktier för motsvarande 14 941 616 SEK.
  • Priset i Erbjudandet var 16 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Type1 om cirka 178,56 MSEK efter Erbjudandet, förutsatt att samtliga tecknade aktier betalas.
  • Samtliga cirka 740 intressenter som tecknat Erbjudandet har tilldelats de antal aktier de önskat i Erbjudandet.  

Avräkningsnota med betalningsinstruktioner har sänts ut av Bolagets emissionsinstitut Mangold Fondkommission AB, till de som tecknat och tilldelats aktier. Så snart inbetalning för tecknade aktier inkommit, registreras emissionen hos Bolagsverket varefter de nya aktierna begärs ut från Euroclear för att därefter bokas ut på angivet VP-konto eller depå. Leverans av tecknade och betalade aktier beräknas ske i juni månad 2021, vilket också framgår i fullständigt Informationsmemorandum och i Sammanfattningen av Erbjudandet.

Andreas Törnblom, VD Type1 kommenterar:

Vi är mycket stolta över det intresse som investerare visat för Type1 och vårt koncept och samtidigt väldigt ödmjuka inför det förtroende vi fått. Med en gedigen bakgrund inom forskning och tillsammans med ett flertal etablerade affärspartners har vi skapat goda möjligheter för en framgångsrik lansering av vårt koncept, vilket startar med vår produkt Nanocap. Jag ser mycket fram emot den fortsatta utvecklingen av vårt koncept och lanseringen av våra produkter, säger Andreas Törnblom, VD för Type1.  

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Törnblom, VD Type1 Water AB (publ)
Tel: 08-660 39 64
E-post: info@type1water.com

Om Type1water:

Type1 har tagit fram ett helt nytt koncept för skapande av ultrarent vatten för labbmiljö. Konceptet är baserat på Xzero´s beprövade teknik för halvledarindustrin där de absolut högsta kraven på renhet finns. Vårt koncept går ut på att använda befintlig teknik samt den av stora erfarenhet som återfinns hos Xzero till att skapa en skräddarsydd produkt för användning i laboratorium. Produkten, som kallas Nanocap, kommer skapa ett renare vatten till ett lägre pris, och utvecklas tillsammans med Intel och andra intressenter. Dessa affärspartner kommer nu utvärdera de första prototyperna. Varianter av konceptet och en uppföljare till Nanocap avsedd för medicinsk forskning och framställning av nanomediciner diskuteras redan med intressenter från sjukhus och industri.

Uppdatering I gällande utplacering av “gratis” aktier

Vi ber åter om ursäkt för dröjsmålet gällande utplacering av ”gratis” aktier. Vi har haft problem med sammanställning av betalningar pga av många felinsättningar och saknade uppgifter. Nu påbörjas dock utplaceringen av aktierna i Type1Water. Ärendet för CWT ligger nu hos Bolagsverket i väntan på registrering, så fort vi får godkänt placeras aktierna ut.

Gällande emissionen i CWT så pågår utplacering nu.

Angående CWTs nyemission:

Om du vet med dig att du angett ett ISK-konto och väntar på utplacering, vänligen vänd dig till Mangold för att ange nytt konto. Detta eftersom ISK inte tar onoterade aktier. 

Erbjudande om “gratis” aktier

Du som är aktieägare i Xzero har per post fått 2 brev. Ett erbjudande gäller ”gratis” aktier för bolaget CWT och det andra för bolaget Type1water. Här erbjuder vi de som är aktieägare i Xzero att teckna motsvarande innehav av aktier som de har i Xzero i de båda del bolagen. En aktie i Xzero ger rätt till en ny aktie i CWT + en ny aktie i Type1Water.

Summan för hur många aktier man har och rätt att teckna finns i rutan i brevet. Här anges även den summa som ska betalas in för att erhålla aktierna.

Observera att breven är för de två olika bolagen och att det är olika summor som skall betalas in samt olika bg nr.

Följ instruktionerna på vardera brev. OBS. Det är viktigt att det görs en betalning per aktie och att information skrivs in vem som betalat (dvs. namn och personnummer) och vart aktierna skall skickas. Det går inte att lägga in i ISK-depå så ange VP-kontonummer för vanlig aktiedepå.