Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Scarabs ALLA licensbolag gör en riktad Nyemission samtidigt

Nyemissionen är enbart för DIG som är aktieägare i något av Scarabs bolag och du behöver en kod för att teckna aktier.
Koden och all information kring Nyemissionen hittar du i det postala utskicket som du har fått i din brevlåda. Om du inte fått utskicket kontakta något av bolagen via mail så mailar vi den till dig.

Sista datum för tecknings av aktier är 15 november 2023

Du väljer själv i vilket bolag du vill investera!

Teckningsanmälan för alla bolag finns på Scarabs hemsida.