Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Utfall av Nyemission i Type1 Water AB (publ)

Type1 Water AB (publ) (”Type1” eller ”Bolagets”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige, (”Erbjudandet”), har avslutats.   

Erbjudandet i korthet samt utfall

  • Efter erbjudandet ökar antalet B-aktier i Bolaget med maximalt 933 851 aktier från 10 226 691 till 11 160 542 aktier, betydande att det i emissionen tecknades aktier för motsvarande 14 941 616 SEK.
  • Priset i Erbjudandet var 16 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Type1 om cirka 178,56 MSEK efter Erbjudandet, förutsatt att samtliga tecknade aktier betalas.
  • Samtliga cirka 740 intressenter som tecknat Erbjudandet har tilldelats de antal aktier de önskat i Erbjudandet.  

Avräkningsnota med betalningsinstruktioner har sänts ut av Bolagets emissionsinstitut Mangold Fondkommission AB, till de som tecknat och tilldelats aktier. Så snart inbetalning för tecknade aktier inkommit, registreras emissionen hos Bolagsverket varefter de nya aktierna begärs ut från Euroclear för att därefter bokas ut på angivet VP-konto eller depå. Leverans av tecknade och betalade aktier beräknas ske i juni månad 2021, vilket också framgår i fullständigt Informationsmemorandum och i Sammanfattningen av Erbjudandet.

Andreas Törnblom, VD Type1 kommenterar:

Vi är mycket stolta över det intresse som investerare visat för Type1 och vårt koncept och samtidigt väldigt ödmjuka inför det förtroende vi fått. Med en gedigen bakgrund inom forskning och tillsammans med ett flertal etablerade affärspartners har vi skapat goda möjligheter för en framgångsrik lansering av vårt koncept, vilket startar med vår produkt Nanocap. Jag ser mycket fram emot den fortsatta utvecklingen av vårt koncept och lanseringen av våra produkter, säger Andreas Törnblom, VD för Type1.  

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Törnblom, VD Type1 Water AB (publ)
Tel: 08-660 39 64
E-post: info@type1water.com

Om Type1water:

Type1 har tagit fram ett helt nytt koncept för skapande av ultrarent vatten för labbmiljö. Konceptet är baserat på Xzero´s beprövade teknik för halvledarindustrin där de absolut högsta kraven på renhet finns. Vårt koncept går ut på att använda befintlig teknik samt den av stora erfarenhet som återfinns hos Xzero till att skapa en skräddarsydd produkt för användning i laboratorium. Produkten, som kallas Nanocap, kommer skapa ett renare vatten till ett lägre pris, och utvecklas tillsammans med Intel och andra intressenter. Dessa affärspartner kommer nu utvärdera de första prototyperna. Varianter av konceptet och en uppföljare till Nanocap avsedd för medicinsk forskning och framställning av nanomediciner diskuteras redan med intressenter från sjukhus och industri.