Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Angående anmälan av köp av aktier i Type1water

Tyvärr har vi förstått att hundratals anmälningssedlar för köp av aktier i Type1water har kommit på villovägar. Det gäller främst anmälningssedlar som skickats till oss med posten. Vi kommer försöka ta reda på varför detta har skett, för att se om det är något fel i handhavande, eller om vi på annat sätt kan lära oss av händelsen. Men vi vill vara tydliga redan nu att även om kampanjen är stängd, kommer vi skicka ut avräkningsnotor för alla de anmälningar som når oss. Villkoren som erbjuds är exakt samma villkor som erbjöds i kampanjen, även då kampanjen nu är officiellt stängd.

Vi beklagar det som inträffat och agerar nu så snabbt som det går för att förse intresserade köpare med aktier.

Har man frågor och vill komma i kontakt med oss, når ni oss på info@type1water.com eller info@xzero.se.