Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Test av Nanocap på imec

Efter bara ett fåtal dagars användning av Nanocap i labbet på imec övertträffar Nanocap deras förmåga att rena från kisel! Nanocap är ansluten till imecs system för ultrarent vatten. -”Vi plockar uppenbarligen bort en hel del föroreningar från deras ultrarena vatten”, säger Miriam Åslin närvarande vid testerna.

Imec har ett internt vattenreningssystem i byggnaden (Central UPW) för att mata ultrarent vatten till sina labb. Vattnet renas med hjälp av äldre vattenreningsteknik och de kämpar med att avlägsna kisel, svavel och fosfor till rimliga nivåer. Imec har goda erfarenheter av att testa och utvärdera vattenreningsteknik och menar att man vanligtvis inte avläser resultat förrän efter det att utrustningen fått sköljas i en månad. Att Nanocap efter bara ett par dagar visar så bra resultat är anmärkningsvärt.

Det är vanligt att värdena går ner och stabiliserar sig över tid. De flesta kemiska molekyler kan hittas på de flesta ställen om din mätutrustning är tillräckligt känslig, säger en av labbteknikerna på imec.

Ultrarent vatten vid imecs laboratorie innehåller “höga” nivåer av kisel. Hög nivå i detta fall är 3-4 ppb. Part per billion eller del per miljard. För att göra en jämförelse: “3-4 ppb” är lika med “någon mm jämfört med avståndet mellan Göteborg och Stockholm.”

-“Efter bara 2 dagar i drift sänkte Nanocap imecs nivåer till under 1 ppb. Gällande svavel och järn var värdera just nu opåverkade, men förväntas sjunka med tiden. Imec är ju ett av världens ledande forskningsinstitut för halvledarindustrin, så vi får lita på vad de säger. Deras stöd är mycket viktigt för oss“, säger Andreas Tornblom, VD för Type1water.