Buy a sample of the possibly purest water in the world!

Du vet väl om att det finns möjlighet till investeraravdrag?

Du som investerat i Type1Waters nyemission som skedde i samarbete med Mangold Fondkommission under 2021 har möjlighet till avdrag på upp till hälften av din betalning för andelarna. Detta kräver att du ansöker om investeraravdrag.

I samband med din självdeklaration yrkar du på ”investeringsavdrag” på blankett K11, ruta A.

Några verifikat behöver inte skickas in.

Verifikat skall på begäran kunna uppvisas.

Här är länk till Skatteverkets hemsida för dig som vill läsa mer kring investeraravdrag:

Investeraravdrag | Skatteverket

Med vänlig hälsning

Type1Water